Співробітникам

АТ "Українські енергетичні машини" - підприємство зі зростаючим бізнесом, з чітко сформульованими цілями щодо технічного переозброєння, зростанню обсягів виробництва, оновленню продукції, що випускається, і "приводним ременем" цих процесів є персонал акціонерного товариства.

Участь працівника одночасно у всіх соціальних програмах: пенсійних і житлових накопичень, медичного страхування і амбулаторно-поліклінічного обслуговування, отримання пільг при харчуванні на виробництві та оплаті проїзних квитків, компенсація вартості путівок на лікування та відпочинок тощо, може принести йому додатковий дохід у розмірі 3-х середньомісячних зарплат щорічно.

Ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства через реалізацію його власного бізнес-процесу передбачає інтеграцію персоналу на досягнення цілей акціонерного товариства, врегулювання взаємовідносин акціонерів і персоналу, а також запобігання соціальних конфліктів.

Крім того, соціальна політика, заснована на таких принципах, покликана сприяти формуванню позитивної громадської думки про підприємство.

Рішення завдання ототожнення особистих цілей працівника з цілями підприємства - головна мета соціальної політики, та нормативними документами щодо застосування пільг і гарантій, реалізації соціальних програм передбачений, в т.ч., бізнес-процес для працівників підприємства.