Інтереси працівників

економічні, соціальні, трудові

Бог створив світ за шість днів;
як видно, тоді ще не було профспілок.

(Роберт Орбен)

Основне завдання профспілки - представляти інтереси працівників через колективні договори. Колдоговір - це основний документ, в якому описані зобов'язання дирекції та працівників підприємства. Профспілка постійно бере участь контролює виконання колдоговору:

  • оплата і мотивація, режим праці та відпочинку;
  • комплексні заходи щодо підвищення рівня охорони праці, в тому числі забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту;
  • заходи щодо поліпшення соціально-побутової сфери;
  • соціальні гарантії, пільги та компенсації;
  • робота мережі громадського харчування та поліклініки та ін.
Назад