Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності в її отриманні акціонерами та іншими зацікавленими особами, АТ "Українські енергетичні машини" використовує такі засоби інформації:

  • надання документарної інформації для ознайомлення за місцем розташування Товариства, телефон для довідок: (057) 349-23-69;
  • розкриття інформації через засоби масової інформації;
  • інформування через мережу Інтернет;
  • інформування через публічні виступи, а також під час зустрічей посадових осіб товариства з акціонерами та іншими зацікавленими особами.