Інвесторам

З метою реалізації права акціонерів на інформацію, а також забезпечення оперативності в її отриманні акціонерами та іншими заінтересованими особами, АТ "Українські енергетичні машини" використовує такі засоби інформації:

  • надання документарної інформації для ознайомлення за місцем розташування Товариства, телефон для довідок: (057) 349-23-69;
  • розкриття інформації через засоби масової інформації;
  • інформування через мережу Інтернет;
  • інформування через публічні виступи, а також під час зустрічей посадових осіб товариства з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

Товариство згідно чинного законодавства щорічно публікує звітність в офіційному друкованому виданні, а саме за 2007-2015 роки – у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (№ 80 від 24.04.2008р., № 79 від 29.04.2009р., № 76 від 27.04.2010р., № 79 від 28.04.2011р., № 79 від 26.04.2012р., № 81 від 26.04.2013р., № 81 від 29.04.2014р., № 81 від 29.04.2015р., № 83 від 29.04.2016р.), також річну та щоквартальну інформацію за період 2007-2015 роки та щоквартальну інформацію за 2016 рік було розміщено на Web-сайті www.stockmarket.gov.ua.