Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи
Місцезна-
ходження
Кількість
акцій
(шт.)
Від зага-
льної
кіль-
кості
акцій
(у від-
сотках)
Кількість за видами акцій
прості
іменні
прості
на
пре-
д'яв-
ника
приві-
лейо-
вані
іменні
приві-
лейо-
вані
на
пре-
д'яв-
ника

Держава Україна

Керуючий рахунком Держави - суб'єкт управління

об’єктами державної власності:

Кабінет Міністрів України

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2
5 564 671 106
98,1536
5 564 671 106
-
-
-

 

Назад