Статутні документи

Назва
Рік
Статут
2018

1. 2021

2. 2021

1. 2022

2. 2022

1. 2023

2. 2023

Кодекс корпоративного управлiння АТ "Українські енергетичні машини"

Свідоцтво про державну реєстрацію

Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Виписка з реєстру кодів цiнних паперiв

Положення про принципи формування Наглядової ради АТ "Українські енергетичні машини"

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "Українські енергетичні машини"

Положення про Наглядову раду АТ "Українські енергетичні машини"

Положення про комітет Наглядовоï ради АТ "Турбоатом" з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень

Положення про комітет Наглядовоï ради АТ "Турбоатом" з питань аудиту

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна АТ "Турбоатом›"  (НОВА РЕДАКЦІЯ) 

Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності АТ "Турбоатом" на 2023 рік

Назад