Календарний план

Календарний план розміщення регулярної інформації на 2023 рік

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини"

 

(у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації) (на виконання пункту 9 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826).

 

Інформація, яка підлягає оприлюдненню
Дата оприлюднення
1
Річна інформація про емітента за 2021 рік
протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану
2
Річна інформація про емітента за 2022 рік
Відповідно до вимог чинного законодавства
3
Проміжна інформація емітента за 2022 рік
протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану
4 Проміжна фінансова звітність за 2022 рік Відповідно до вимог чинного законодавства
5
Проміжна інформація емітента за І кв. 2023 року
Відповідно до вимог чинного законодавства
6
Проміжна фінансова звітність за І кв. 2023 року
Відповідно до вимог чинного законодавства
7 Проміжна інформація емітента за ІІ кв. 2023 року Відповідно до вимог чинного законодавства
8 Проміжна фінансова звітність за ІІ кв. 2023 року Відповідно до вимог чинного законодавства
9 Проміжна інформація емітента за ІІІ кв. 2023 року Відповідно до вимог чинного законодавства
10 Проміжна фінансова звітність за ІІІ кв. 2023 року Відповідно до вимог чинного законодавства
11 Інформація про проведення річних загальних зборів Товариства до 30.03.2023
12 Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства, та про яку емітент не може передбачити дату її оприлюднення Відповідно до вимог чинного законодавства
 
Назад