Колективний договір

Колективний договір 2022 - 2024

З М І С Т 

Розділи стор.
1 Загальні положення 3
2 Зобов'язання та права сторін колективного договору     6
3 Стратегія розвитку підприємства 12
4 Зайнятість працівників і кадрова політика 15
5 Оплата праці 21
6 Режим праці та відпочинку 27
7 Охорона праці та навколишнього середовища працівників 35
8 Розвиток ділової та професійної активності 45
9 Соціальна сфера підприємства 49
10 Соціальні гарантії, пільги та компенсації 55
11 Умови, права та гарантії діяльності профспілки на підприємстві 59
12 Відповідальність сторін 62
13 Заключні положення 62

Додатки:

Додотки
стор.
1
Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівникам підприємства
64
2
Перелік існуючих на підприємстві видів оплати праці
67
3
Робочий час та його використання
71
4
Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким  у зв'язку  зі шкідливими  умовами праці встановлений скорочений робочий день
74
5
Перелік посад працівників МСЧ АТ "Укренергомашини", яким у зв'язку з особливими умовами праці встановлений скорочений робочий тиждень
75
6
Перелік  професій  та  посад працівників, яким встановлюється  режим  роботи з підсумованим обліком робочого часу
76
7
Перелік  професій  та посад  працівників,  яким встановлені додаткові відпустки
77
8
Комплексні заходи  щодо підвищення  рівня охорони праці в АТ "Укренергомашини" на 2022-2024 роки
83
9
Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким видаються  безкоштовно засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм
85
10.
Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким видаються безкоштовно засоби індивідуального захисту понад встановлені норми 
119
11
Перелік  професій  і  посад  працівників, яким  видається  безкоштовно  молоко  відповідно до "Правил безкоштовної видачі молока"
122
12
Перелік професій робітників,  яким у зв'язку зі шкідливими умовами праці надаються оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення 
129
13
Перелік професій робітників, яким безкоштовно надаються знежирюючі та мастильні засоби, захисні  креми в в'язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин
129 
14
Перелік  професій  і  посад  працівників, яким видається безкоштовно господарське мило 
130
15
Заходи  щодо поліпшення  соціально-побутової сфери підприємства в АТ "Укренергомашини" на 2022-2024 роки
134
16
Перелік професій  та  посад  працівників, яким необхідні  додаткові  клінічні,  лабораторні, санітарно-гігієнічні та дерматологічні дослідження
135
Назад