Колективний договір

Колективний договір 2022 - 2024

З М І С Т 

Розділи стор.
1. Загальні положення 3
2.  Зобов'язання та права сторін колективного договору     6
3. Стратегія розвитку підприємства 12
4. Зайнятість працівників і кадрова політика 15
5. Оплата праці 21
6. Режим праці та відпочинку 27
7. Охорона праці та навколишнього середовища працівників 35
8. Розвиток ділової та професійної активності 45
9. Соціальна сфера підприємства 49
10. Соціальні гарантії, пільги та компенсації 55
11. Умови, права та гарантії діяльності профспілки на підприємстві 59
12. Відповідальність сторін 62
13. Заключні положення 62

Додатки:

  стор.
1. Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівникам підприємства 64
2. Перелік існуючих на підприємстві видів оплати праці 67
3. Робочий час та його використання 71
4. Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким  у зв'язку  зі шкідливими  умовами праці встановлений скорочений робочий день 74
5. Перелік посад працівників МСЧ АТ «Укренергомашини», яким у зв'язку з особливими умовами праці встановлений скорочений робочий тиждень 75
6. Перелік  професій  та  посад працівників, яким встановлюється  режим  роботи з підсумованим обліком робочого часу 76
7. Перелік  професій  та посад  працівників,  яким встановлені додаткові відпустки 77
8. Комплексні заходи  щодо підвищення  рівня охорони праці в АТ «Укренергомашини» на 2022-2024 роки 83
9. Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким видаються  безкоштовно засоби індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм 85
10. Перелік  професій  і  посад  працівників,  яким видаються безкоштовно засоби індивідуального захисту понад встановлені норми  119
11. Перелік  професій  і  посад  працівників, яким  видається  безкоштовно  молоко  відповідно до «Правил безкоштовної видачі молока»

122

12. Перелік професій робітників,  яким у зв'язку зі шкідливими умовами праці надаються оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення  129
13. Перелік професій робітників, яким безкоштовно надаються знежирюючі та мастильні засоби, захисні  креми в в'язку з можливою дією на шкіру шкідливих речовин 129 
14. Перелік  професій  і  посад  працівників, яким видається безкоштовно господарське мило  130
15. Заходи  щодо поліпшення  соціально-побутової сфери підприємства в АТ «Укренергомашини» на 2022-2024 роки 134
16. Перелік професій  та  посад  працівників, яким необхідні  додаткові  клінічні,  лабораторні, санітарно-гігієнічні та дерматологічні дослідження 135
Назад