Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів

08.06.2018

Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Турбоатом" (Протокол № 23 від 18.04.2018 року) та Наглядовою радою ПАТ "Турбоатом" (Протокол № 11-НР від 08.06.2018 року) прийняті наступні рішення стосовно виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році:

  • розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення річних Загальних зборів: 532'815'000.00 грн.
  • дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році – 26 червня 2018 року.
  • розмір річних дивідендів на 1 акцію - 1.261111 грн.
  • строк виплати дивідендів по 18.10.2018р. безпосередньо акціонерам.
  • виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам з урахування вимог Податкового кодексу України з обов’язковим наданням інформації щодо номеру облікової картки платника податків та паспортних даних (для фізичних осіб) та документів необхідних для уникнення подвійного оподаткування (для юридичних осіб-нерезидентів).

Для отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році акціонерам необхідно:

  • фізичним особам - надати заяву на отримання дивідендів у письмовій, довільній формі з зазначенням способу отримання дивідендів (шляхом поштового переказу, перерахування на розрахунковий рахунок акціонера або готівкою в касі Товариства) з обов’язковим зазначенням номеру облікової картки платника податків та паспортних даних, та реквізитів розрахункового рахунку (у разі перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок);
  • юридичним особам-нерезидентам надати документи необхідні для уникнення подвійного оподаткування згідно Податковому кодексу України. У випадку не надання нерезидентами встановлених документів, доходи нерезидентів з джерелом їх походження в Україні підлягають оподаткуванню згідно законодавству України;
  • юридичним особам надати заяву на отримання дивідендів у письмовій, довільній формі з зазначенням банківських реквізитів.
Назад