Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, скликаних на 19.10.2023 р.

18.09.2023

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Дирекції Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження члена Дирекції Товариства Пацюка Сергія Трохимовича без припинення трудових відносин з Товариством, як з заступником генерального директора.

2. Контракт з членом Дирекції Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини» Пацюком С.Т., що укладений 01.05.2023, вважати розірваним з моменту прийняття цього рішення.

4. Обрання члена Дирекції АТ «Укренергомашини».

Проект рішення:

1. Обрати Бурму Ірину Владиславівну членом Дирекції АТ «Укренергомашини».

5. Затвердження умов контракту з членом Дирекції Товариства, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з членом Дирекції.

Проект рішення:

1. Затвердити умови контракту з членом Дирекції Товариства – Бурмою І.В. та встановити наведений у ньому розмір винагороди члену Дирекції.

2. Уповноважити на підписання контракту з членом Дирекції Товариства Генерального директора Товариства.

6. Вирішення питання про створення відокремленого структурного підрозділу Товариства – представництва АТ «Укренергомашини» в м. Києві.

Проект рішення:

1. Створити відокремлений структурний підрозділ Товариства – представництво АТ «Укренергомашини» в м. Києві.

2. Доручити Дирекції Товариства затвердити Положення про представництво АТ «Укренергомашини» в м. Києві.

3. Доручити Дирекції Товариства погодити призначення Генеральним директором керівника представництва.

4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію створення представництва АТ «Укренергомашини» в м. Києві.

7. Затвердження організаційної структури Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

Проект рішення:

1. Затвердити організаційну структуру Акціонерного товариства «Українські енергетичні машини».

8. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2022 рік та прийняття рішення  за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2022 рік.

9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Дирекцію Товариства.

12. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

1. Призначити суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «БДО» для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, звіту про управління за 2023 рік та звіту про корпоративне управління за 2023 рік.

2. Узгодити умови договору про надання аудиторських послуг, що укладатиметься з ТОВ «БДО».

3. Уповноважити заступника генерального директора Бударіна Олексія Сергійовича на підписання з суб’єктом аудиторської діяльності договору про надання аудиторських послуг та інших необхідних документів.

13. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

1. Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ»од ЄДРПОУ: 36202755) оцінювачем майна Товариства та затвердити умови договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши оплату його послуг в  розмірі, встановленому в договорі.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Бударіну О.С. на підписання договору про надання послуг з незалежної оцінки з ТОВ «ІНТЕЛЕКТ СОЛЮШНЗ» та інших необхідних документів.

14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства на 2024 рік та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

1. Обрати фізичну особу – підприємця Попакало Віталія Михайловича  оцінювачем майна Товариства та затвердити умови рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки, що укладатиметься з цим оцінювачем, встановивши оплату його послуг в розмірі, встановленому в рамковому договорі.

2. Надати повноваження заступнику генерального директора Макаренку Ю.І. на підписання рамкового договору про надання послуг з незалежної оцінки з ФОП Попакало В.М. та інших необхідних документів».

15. Розгляд та затвердження переліку знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.

Проект рішення:

1. Затвердити перелік знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, яке підлягає списанню у 2023 році.

2. Прийняти рішення про надання згоди на списання знищеного майна Товариства внаслідок військової агресії Російської Федерації, згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

Документ підписаний ЕЦП

 

Назад