Система менеджменту якості

На підприємстві розроблена і впроваджена Система менеджменту якості. Діє основний документ Системи менеджменту якості - "Настанова з Системи менеджменту якості акціонерного товариства "Українські енергетичні машини", розроблена відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ISO 9001:2015 та ідентичного йому Національного Стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015.

Вище Керівництво АТ "Укренергомашини" постійно вдосконалює діяльність в області менеджменту якості на основі вимог, встановлених міжнародними стандартами серії ISO 9000, постійно дбає про забезпечення умов для ефективної роботи співробітників, їх навчання, стимулювання ініціативи та професійного зростання.

Щорічно Вищим Керівництвом підприємства проводиться аналіз Системи менеджменту якості та підтверджується незалежним органом по сертифікації її результативність.

Система менеджменту якості АТ "Укренергомашини" документально оформлена і має Сертифікат відповідності Міжнародному стандарту ISO 9001:2015:

  • Сертифікат № UA 230212/1
  • Дата видачі - 25 серпня 2021 року
  • Дата ревізії - 12 жовтня 2021 року
  • Закінчення строку дії - 21 серпня 2024 року

Сертифікат виданий міжнародною компанією Bureau Veritas

Сертифікація Системи менеджменту якості АТ "Укренергомашини" на відповідність ISO 9001:2015 продовжено за результатами ресертифікаційного аудиту, проведеного незалежною міжнародною компанією Bureau Veritas 13-16 липня 2021 року.

Первинний аудит на АТ "Укренергомашини" проходив в 1996 році, і вже на протязі 25 років підприємство підтверджує відповідність Системи менеджменту якості вимогам Міжнародного Стандарту ISO 9001.

Назад