Взаємодія з діловими партнерами

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" (надалі також – Товариство) інформує своїх ділових партнерів, як існуючих, так і потенційних, про те, що з метою реалізації задекларованої політики, а також на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції", у Товаристві затверджено Антикорупційну програму, яка встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо профілактики, виявлення та протидії корупції, а також інші внутрішні організаційно – розпорядчі документи за цим напрямком.

Товариство у своїй діяльності в цілому, а також його посадові особи, дотримуються принципу "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції, вживають всі можливі заходи з метою профілактики, виявлення і протидії корупції.

Ділових партнерів Товариство обирає відповідно до критеріїв, які базуються на пріоритетності прозорості діяльності, високого рівня репутації, відсутності санкцій, поваги до вимог чинного законодавства та дотримання загальноприйнятих норм корпоративної і ділової етики.

Товариство цінує та підтримує відносини із діловими партнерами, що базуються на основі довгострокової співпраці, взаємної довіри, поваги, вигоди, справедливості та об’єктивності. В свою чергу Товариство завжди сумлінно виконує свої обов’язки перед діловими партнерами, що передбачені умовами договорів або контрактів, та очікує того ж самого від них.

АТ "Укренергомашини" докладає розумних зусиль щоб мінімізувати ризик ділових відносин із контрагентами, які можуть бути залучені до корупційної діяльності. Товариство шляхом анкетування може проводити їх перевірку, зокрема щодо терпимості до корупції, в тому числі наявності у контрагентів власних антикорупційних процедур, а також їх готовності дотримуватись вимог ділової етики та включати у договори антикорупційні умови (застереження) стосовно спільної протидії будь-яким проявам корупції.

Отже, Товариство сподівається на розуміння його діловими партнерами мети заходів, які вживаються АТ "Укренергомашини" стосовно них, та очікує на зворотню взаємодію.

Назад