Оголошення

Інформаційне оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ "Укренергомашини" за 2023 рік.

АТ "Укренергомашини" оголошує про проведенняконкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ "Укренергомашини" за 2023 рік відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (далі Закон), включені до Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", а також умовам Конкурсної документації розміщеної на веб-сайті www.ukrenergymachines.com

Інформація про Товариство
Повна назва: Акціонерне товариство"Укренергомашини"
Адреса: просп. Героїв Харкова, 199, м. Харків, 61037
Телефон: (057) 349-22-92
Електронна поштова адреса:[email protected].
Дата та час початку і кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами
Дата та час початку подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: 09:00 год. 09.08.2023 року.
Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій разом з підтверджуючими документами: до 16:30 год. 14.09.2023року.
Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій
11:00 година 15.09.2023 р. за адресою: просп. Героїв Харкова, 199, м. Харків
Відомості про предмет конкурсу
Надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ "Укренергомашини" за 2023 рік, складеної відповідно до МСФЗ, Звіт про управління  за 2023 рік, Звіт про корпоративне управління за 2023 рік.
Обсяг надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
Відповідно до Конкурсної документації щодо послуг з  обов’язкового аудиту фінансової звітності
Кінцевий термін формування аудиторського висновку
28.02.2024 р.
Порядок подання конкурсних пропозицій учасниками конкурсу
1. Конкурсні пропозиції подаються Учасниками конкурсу одним з наступних засобів:
 • за місцезнаходженням Товариства,
 • надсилаються засобами поштового зв’язку на адресу Товариства,
 • надсилаються на вказану в інформаційному оголошенні електронну пошту Товариства.
У конверті/електронному листі мають міститися конкурсна пропозиція разом з описом усіх доданих до неї документів. 
2. Всі документи подаються українською мовою (чи перекладені на українську мову) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника конкурсу, прошиті та пронумеровані. Копії документів, що подаються у складі Конкурсної пропозиції, повинні бути належним чином завірені. 
Документи, які надсилаються електронною поштою, повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом посадової особи Учасника конкурсу.
3. Загальні вимоги до Конкурсної пропозиції:
 • конкурсна пропозиція має розкривати інформацію щодо забезпечення вимог до внутрішньої організації суб'єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності у відповідності до вимог Закону з детальним описом політик та процедур, розроблених та впроваджених суб'єктом аудиторської діяльності;
 • розкриття інформації щодо досвіду надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
 • наведення детального розрахунку вартості і графіку надання аудиторських послуг;
 • довідка у довільній формі щодо відповідності такого суб'єкта аудиторської діяльності критеріям, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до Закону, який: 
   - відповідає встановленим Законом вимогам, щодо надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
   - включений до Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
   - за попередній річний звітний період отримав винагороду від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду у сумі, що не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
   - не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству;
   - має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства України на суму не менше 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом;
   - не надає Товариству послуг надання, яких заборонено статтею 27 Закону;
   - дотримується процедур, передбачених статтею 27 Закону, у випадку надання Товариству послуг, надання яких не заборонено, але обмежено згідно положень статті 27 Закону;
   - забезпечив виконання вимог до внутрішньої організації такого суб’єкту аудиторської діяльності при проведенні обов’язкового аудиту фінансової звітності, у тому числі підприємств, що становлять суспільний інтерес які визначені статтею 23 Закону. 
4. Конкурсні пропозиції, які отримані після закінчення строку їх подання не приймаються і не розглядаються.
5. Кожен Учасник конкурсу має право подати тільки одну Конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання Конкурсних пропозицій.
6. Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою Конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання Конкурсної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані Товариством до закінчення строку подання Конкурсних пропозицій.
Відомості про місцезнаходження, контактні особи, телефон
Адреса: просп. Героїв Харкова, 199, м. Харків, 61037
Роменська Олена Анатоліївна телефон: (057) 349-21-39
Назад