Політика якості

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" проводить політику, спрямовану на дотримання вимог, що пред'являються до кожного виду діяльності на підприємстві.

Така політика прийнята підприємством для того, щоб сформувати у замовників довіру до нашої продукції і послуг і почуття задоволення від користування ними.

Акціонерне товариство "Українські енергетичні машини" поставляє свою продукцію замовникам у повній відповідності з нашою рекламою та вимогами стандартів.

Ця політика отримує розвиток за рахунок ефективних механізмів управління матеріально-технічним постачанням, проектно-конструкторськими роботами, виготовленням продукції та іншими виробничими процесами, управлінською діяльністю, технічними службами і службами контролю якості.

Вище керівництво розробляє і перевіряє цілі в області політики і стратегії.

Крім цього, Вище керівництво гарантує, що цілі у сфері якості, включаючи цілі, необхідні для виконання вимог до продукції, встановлені у відповідних підрозділах і на відповідних рівнях Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Цілі у сфері якості вимірні і узгоджуються з політикою в області якості Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини".

Від співробітників передбачається сприяння у визначенні цілей постійного поліпшення ефективності системи управління якістю.

Персонал підприємства може викладати розуміння і знання політики Акціонерного товариства "Українські енергетичні машини" в області якості стосовно до сфери своєї діяльності в спрощеній формі.

Назад