Навчання персоналу

АТ "Укренергомашини" співпрацює з базовими вищими навчальними закладами:

 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський Авіаційний Інститут";
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Національний університет "Юридична академія України";
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Харківський гуманітарний університет "Народна Українська академія";
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Харківський машинобудівний коледж;
 • Харківський комп’ютерно – технологічний коледж НТУ "ХПІ"
 • Електромеханічний коледж ХНУМХ О. М. Бекетова
 • Харківське вище професійне училище № 6 (ХВПУ № 6)
 • ДНЗ "Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області" (ДНЗ "РЦПО БТ ХО")
 • Центр професійно-технічної освіти № 1 (ЦПТО № 1)
 • ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування" (ДНЗ "ХРЦПОПМТМ)
 • Центр професійної освіти № 3 (ЦПТО № 3)
 • ДПТНЗ "Регіональний центр професійної освіти ресторанно готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну м. Харкова") ДПТНЗ "РЦПОРГКГТД м. Харкова"

Відповідно до спільного наказу АТ "Укренергомашини" і НТУ "ХПІ" № 16 від 11.04.2007р. створені філії кафедр, визначені приміщення, де проводяться практичні заняття, консультації та захист дипломних проєктів за спеціальностями, необхідних підприємству.

Для здійснення цільової підготовки молодих фахівців укладені договори про співпрацю з реалізації дуальної системи освіти з кафедрами: "Гідравлічні машини", "Турбінобудування", "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка", "Технологія машинобудування та металорізальні верстати", "Прикладна фізика та наноматеріали", "Прикладна математика", "Мікро- та наносистемна техніка" НТУ "ХПІ"; "Теплоенергетики та енергоощадних технологій", "Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва" УІПА; "Економіка підприємства і менеджменту" ХНЕУ імені Семена Кузнеця; Національний аерокосмічний університет імені М. Є Жуковського "ХАІ"; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Укладені угоди з технічними училищами (ХВПУ № 6, ЦПТО № 1, ДНЗ "РЦПО БТ ХО", ЦПТО № 3, ДПТНЗ "РЦПОРГКГТД м. Харкова", ДНЗ "ХРЦПОПМТМ"), коледжами та технікумами (Харківський машинобудівний коледж, Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ "ХПІ", Харківський державний політехнічний коледж, Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова) про підготовку, проходження виробничої практики та направлення на підприємство кваліфікованих молодих робітників, необхідних підприємству.

За дванадцять місяців 2021 року в АТ "Укренергомашини" пройшли виробничу практику студенти та учні навчальних закладів м. Харкова у кількості 186 осіб.

Назад