Перелік корупційних правопорушень

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність

Згідно з приміткою до статті 45 Кримінального кодексу України корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-2, 366-3, 368-369-2 цього Кодексу.

Найбільш поширеними корупційними кримінальними правопорушеннями у сфері діяльності товариства можуть бути наступні:

Стаття 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

Стаття 312 (Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);

Стаття 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів);

Стаття 354 (Підкуп працівника підприємства, тобто пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, надати йому (їй) або третій особі неправомірну вигоду, або надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, в інтересах зацікавленої особи. Так само, як і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства, який не є службовою особою, або особою, яка працює на користь підприємства, неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, або у зв’язку з діяльністю особи на користь підприємства, в інтересах зацікавленої особи);

Стаття 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

Стаття 364 (Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб);

Стаття 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб);

Стаття 365-2 (Зловживання повноваженнями, в тому числі стосовно осіб, які представляють підприємство, особами, які надають публічні послуги, зокрема аудитором, нотаріусом, оцінювачем, експертом, арбітражним керуючим, або державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди);

Стаття 368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права, тобто пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах зацікавленої особи. Так само, як і прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах зацікавленої особи);

Стаття 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги, тобто пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, експерту, арбітражному керуючому, приватному виконавцю, незалежному посереднику, (під час виконання публічних функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи);

Стаття 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – підкуп службової особи).

Назад