Спiвпраця з навчальними закладами

АТ "Укренергомашини" співпрацює з базовими вищими навчальними закладами:

 • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський Авіаційний Інститут";
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Національний університет "Юридична академія України";
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
 • Харківський гуманітарний університет "Народна Українська академія";
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Харківський машинобудівний коледж;
 • Харківський комп’ютерно – технологічний коледж НТУ "ХПІ"
 • Електромеханічний коледж ХНУМХ. О. М. Бекетова
 • Харківське вище професійне училище № 6 (ХВПУ № 6)
 • ДНЗ "Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області" (ДНЗ "РЦПО БТ ХО")
 • Центр професійно-технічної освіти № 1 (ЦПТО № 1)
 • ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування" (ДНЗ "ХРЦПОПМТМ)
 • Центр професійної освіти № 3 (ЦПТО № 3)
 • ДПТНЗ "Регіональний центр професійної освіти ресторанно готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну м. Харкова") ДПТНЗ "РЦПОРГКГТД м. Харкова"

Відповідно до спільного наказу АТ "Укренергомашини" і НТУ "ХПІ" № 16 від 11.04.2007р. створені філії кафедр, визначені приміщення, де проводяться практичні заняття, консультації та захист дипломних проєктів за спеціальностями, необхідних підприємству.

Для здійснення цільової підготовки молодих фахівців укладені договори про співпрацю з реалізації дуальної системи освіти з кафедрами: "Гідравлічні машини", "Турбінобудування", "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка", "Технологія машинобудування та металорізальні верстати", "Прикладна фізика та наноматеріали", "Прикладна математика", "Мікро- та наносистемна техніка" НТУ "ХПІ"; "Теплоенергетики та енергоощадних технологій", "Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва" УІПА; "Економіка підприємства і менеджменту" ХНЕУ імені Семена Кузнеця; Національний аерокосмічний університет імені М. Є Жуковського "ХАІ"; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Укладені угоди з технічними училищами (ХВПУ № 6, ЦПТО № 1, ДНЗ "РЦПО БТ ХО", ЦПТО № 3, ДПТНЗ "РЦПОРГКГТД м. Харкова", ДНЗ "ХРЦПОПМТМ"), коледжами і технікумами (Харківський машинобудівний коледж, Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ "ХПІ", Харківський державний політехнічний коледж, Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова) про підготовку, проходження виробничої практики і направлення на підприємство кваліфікованих молодих робітників, необхідних підприємству.

За дванадцять місяців 2021 року в АТ "Укренергомашини" пройшли виробничу практику студенти та учні навчальних закладів м. Харкова у кількості 186 осіб.

Назад