Молодіжна програма

Розроблені Заходи з вдосконалення роботи з персоналом відбивають пріоритетні напрями в кадровій політиці, управлінні персоналом, омолоджуванні кадрового складу, які дозволять зберегти висококваліфікованих робітників і інженерно-технічних працівників і залучити на підприємство молоді кадри.

З метою закріплення молодих спеціалістів і робітників на виробництві, зниження плинності кадрів, омолодження кадрового складу, розроблені та діють "Порядок про оплату праці молодих службовців АТ "Укренергомашини", на підставі якого встановлюються посадові оклади від 9000 гривень, "Порядок про надання грошової допомоги молодим спеціалістам та молодим службовцям, які орендують житло у місті Харкові", на підставі якого призначається грошова допомога за наймання житла у розмірі 2000 гривень в місяць і "Положення про організацію наставництва та оплату праці за стажування молодих спеціалістів і молодих службовців в АТ "Укренергомашини".

Для посилення матеріальної зацікавленості молодих робітників в переході на самостійну роботу введено "Положення про оплату праці робітників на період їх професійної підготовки та адаптації до умов виробництва АТ "Укренергомашини".

 

Назад